Hoa Hồng

Hoa hồng bạn nhận được dựa trên chính sách chia sẻ doanh thu từ M8win. Các thành viên tuyến dưới của bạn tạo ra càng nhiều lợi nhuận thì Hoa Hồng của bạn càng cao. Hoa hồng của bạn được trả định kỳ hàng tháng chỉ cần bạn đảm bảo số lượng thành viên hoạt động >=3 Member

Bảng chia sẻ doanh thu chi tiết từ M8win :